W celu uzyskania szerszych informacji dot. współpracy prosimy o wysłanie maila na adres lab@natrodent.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 602 767 670. W odpowiedzi uzyskają państwo aktualny cennik naszego laboratorium oraz przewodnik do rozpoczęcia współpracy z kontaktem do naszych ekspertów. 

Zlecenie  można wysłać za pomocą: 

  1. a)   Strony internetowej: 
    Każdorazowe zamówienie wymaga wypełnienia formularza zlecenia on-line.

Prace analogowe:
Wypełnij zlecenie on-line i zarezerwuj termin; 
– Dołącz do zlecenia zdjęcia pacjenta:
– zdjęcia en face ( na wprost, bez uśmiechu)
– zdjęcia w naturalnym uśmiechu
– zdjęcia w szerokim, otwartym uśmiechu
– zdjęcia z obu profili
– zdjęcia wewnątrzustne

Zdjęcia pacjenta do prac analogowych prosimy zamieszczać na wirtualnych dyskach typu chmura. Dropbox itd., po uprzedniej informacji na e-mail ceramika@natrodent-laboratorium.pl, gdzie zdjęcia się znajdują.  

Prace cyfrowe: 
– Wypełnij zlecenie on-line i zarezerwuj termin;
Skany obu łuków zębowych, skan rejestracji zwarcia, skan przed szlifowaniem- cyfrowe pliki prosimy wysyłać na adres- digital@natrodent.pl lub zamieszczać na wirtualnych dyskach typu chmura skanera, Dropboxitd. po uprzedniej informacji na maila, gdzie pliki się znajdują.  

  1. b)  Telefonicznie: 

Po konsultacji telefonicznej z ekspertem lubpod numerem 602 767 670zarezerwuj termin i wyślij przesyłkę wraz z wypełnionym zleceniem.

Pliki stl, skany, zdjęcia oraz opis zlecenia do pracy cyfrowej prosimy wysyłać na adres:

digital@natrodent.pl

Korzystamy z usług kuriera UPS. Paczki wysyłamy codziennie na nasz koszt.
Przesyłki docierają do adresata następnego dnia.Można dokonać zastrzeżeń doręczeń do wcześniejszych godzin (ograniczone lokalizacje) jest to jednak usługa dodatkowo płatna.

Państwo wysyłają paczki do nas na swój koszt.

Prace cyfrowe wysyłają Państwo drogą elektroniczną zamieszczając pliki na wirtualnych dyskach typu chmura skaner, Dropbox itd. po uprzedniej informacji na e-mail digital@natrodent.pl, gdzie pliki się znajdują.

Przesyłka z pracą analogową powinna zawierać:  

– wypełnione zlecenie, 

– wyciski diagnostyczne 

 rejestraty zawarcia 

 

 zdjęcia pacjenta należy dołączyć do zlecenia on-line, przesłać mailem na adres ceramika@natrodnet-laboratorium.pl lub dostarczyć na nośniku pamięci 

 

Prace cyfrowe powinny zawierać: 

– opis zlecenia 
– skany obu łuków zębowych  
– skan rejestracji zwarcia 
– skan przed szlifowaniem 
– zdjęcia pacjenta  

Zlecenia cyfrowych prac wraz z informacjami prosimy wysyłać na adres- digital@natrodent.pl lub zamieszczać na wirtualnych dyskach typu chmura skanera, Dropbox itd. po uprzedniej informacji na maila, gdzie pliki się znajdują.   

Prace wykonujemy w przeciągu 4-5 dni roboczych na każdy etap, zależnie od stopnia skomplikowania + czas transportu: z dnia na dzień roboczy. W przypadku prac ekspresowych prosimy o kontakt indywidualne ustalenia terminów.

Cennik jest przedstawiany osobom zainteresoawanym po uprzednim kontakcie z biurem firmy pod adresem e-mail: magdalena.kowalik@natrodent-laboratorium.pl

Na Państwa życzenie przesyłamy indywidualną wycenę pracy.

Potrzebne są aktualne dane do wystawienia faktury, numer telefonu do kontaktu oraz adres e-mail do korespondencji.
Na koniec każdego miesiąca Księgowość wysyła zestawienia w celu akceptacji pracy, a następnie wystawia fakturę.