Flow Injection Technique / Bonding
Flow Injection Technique / Bonding
Flow Injection Technique / Bonding
Previous
Next
Metoda Flow Injection Technique ( BONDING) pozwala na nałożenie materiału kompozytowego na zęby bez konieczności szlifowania zębów własnych pacjenta. Przede wszystkim przeznaczona jest dla poprawy estetyki zębów. Zęby przebarwione, diastemy, delikatne odchylenia w ustawieniu w łuku zębowym mogą być szybko zniwelowane dzięki FIT. Zanim podejmiemy decyzję o leczeniu estetycznym, lub estetyczno- funkcjonalnym musimy wytyczyć drogę, którą będziemy podążać: Narzędziem, które nam to umożliwia jest cyfrowy plan pracy i powinien poprzedzić każde dobre leczenie. Powstaje on pod kontrolą lekarza specjalisty we współpracy z wykwalifikowanym i doświadczonym laboratorium. Poprzedzają go zdjęcia wewnątrzustne i portretowe, jak również skany wewnątrzustne. Można wówczas przystąpić do wykonania planu 2D i 3D, które posłużą całemu zespołowi i pacjentowi do komunikacji i skutecznego przeprowadzenia leczenia. *W niektórych przypadkach przed odbudową FIT wskazane jest leczenie ortodontyczne