Podjęcie współpracy z Elephant Dental B.V. z Holandii.
Producenta ceramiki, której zaczęliśmy używać.