Przeniesienie działalności do Instytutu Stomatologii w Łodzi. Zespół liczył już wówczas ponad 20 osób, a firma posiadała wyodrębnione działy aboratoryjny i handlowy. Owocna współpraca trwała 7 lat! Nieoceniony okres rozwoju i nauki.