Restrukturyzacja firmy i wyodrębnienie 2 podmiotów gospodarczych. Natrodent Laboratorium Protetyczne i Natrodent Profesjonalne Systemy Protetyczne. Obie firmy pozostają w tych samych relacjach właścicielskich.