Przeniesienie siedziby do nowej posesji pod obecnym adresem. Nowe laboratorium, część handlowa i szkoleniowa. Wspólna baza dała nam nowe możliwości rozwojowe. Zespół Laboratorium sięga prawie 30 osób.